ស្រា​បៀរ លី​អូ ប្រគល់​រង្វាន់​ទឹកប្រាក់​សុទ្ធ​ដល់​គូ​ស្វាមីភរិយា​ថ្មី​ចំនួន ៨ គូ ក្នុង​កម្មវិធី​ចំណងដៃ​ដ៏​មានន័យ​ជាមួយ​ស្រា​បៀរ លី​អូ លើក​ទី​៣ ឆ្នាំ ២០១៩ – CEN