ព្រះវិហារ​កាតូលិក ដែល​បោះបង់​ចោល​នៅ​លើ​កំពូលភ្នំ​បូកគោ ប្រគល់​ទៅឱ្យ​ព្រះ​សហគមន៍​កាតូលិក​ជួសជុល​ឡើងវិញ – CEN