អគ្គីសនី​ខេត្ត​ឆ្លើយ​យករួចខ្លួន លើ​ករណី​មាន​អគ្គីភ័យ​ឆេះ​បង្គា​ល​ភ្លើង​ជា​បន្តបន្ទាប់​នា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN