អាកាសធាតុ​នៅ​ខេត្ត​កែប កំពត ព្រះសីហនុ និង​កោះកុង ផ្ទៃ​មេ​អាប់អួ និង​មាន​ភ្លៀងរលឹម​តិចតួច​ – CEN