អា​មេ​រិច​បញ្ជូន​នាវា​ផ្ទុក​យន្តហោះ ទៅ​ព្រមាន​អុីរ៉ង – CEN