បើ​មាន​អាការៈ​ទាំងនេះ អ្នក​ប្រហែលជា​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ពោះវៀនធំ​ហើយ​ – CEN