បុរស​ម្នាក់ ដែល​យក​វ៉ាលិស មាន​លុយ​ដុល្លារ​សែនខ្មោច មក​ទុក​នៅ​មុខ​ទូ​អេ​ធី​អឹម ធនាគារ​ស្ថាបនា ជា​មនុស្ស​មាន​សតិ​មិន​ប្រក្រតី ហើយ​ឱ្យ​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ​ – CEN