ចាប់​យុវជន​ ២ ​នាក់ រំលោភ​បូក​លើ​នារី​វ័យក្មេង​ម្នាក់ ពេល​ជន​សង្សយ័​ទាំង​ ២​ នេះ ជិះ​ម៉ូតូ​ជូន​នារី​រងគ្រោះ​ទៅផ្ទះ​ – CEN