ក្រសួង​អប់រំ ប្រកាស​ឲ្យ​សិស្ស ដែល​ពិការ នៅ ទូទាំង​ប្រទេស ចូល​រៀន​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ មិនបាច់​បង់លុយ​ – CEN