ប្រឆាំង​នឹង​ពិភព​អារ៉ាប់​ទាំងមូល រាជ​ទីយា​ទ Saudi Arabia ដាស់តឿន​ប៉ាឡេ​ស្ទីន​ឲ្យស្តាប់​តាម​អាមេរិក ជុំវិញ​បញ្ហា​ជេ​រ៉ូ​សាឡឹម​ – CEN