សម្តេច​តេជោ ស្នើ​ឲ្យ​បន្ត​លើកក​ម្ព​ស់​សិល្បៈ​ចែករំលែក​រំលែក ជួយ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ដែល​ងាយ​រងគ្រោះ – CEN