សម្តេច​តេជោ ណែនាំ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះ​ធាតុអាកាស​ត្រជាក់ ដោយ​មាន​ភ្លៀង​រលឹម – CEN