សម្ដេច​ក្រឡាហោម ជំរុញ​អោយ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល លើកយក​បញ្ហា​ប្រឈម ដែល​ជួបប្រទះ យក​មក​ដោះស្រាយ​រួមគ្នា ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍​ទាំងអស់គ្នា​ – CEN