ប្រធានាធិបតី Trump សម្រេច​កាត់​ផ្តាច់ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ប៉ាឡេ​ស្ទីន​ – CEN