បើករថយន្ត​បុក​ក្បាល​ថ្ម ទ្រូងផ្លូវ ស្លាប់​ខ្លួនឯង​ – CEN