ការ​លាក់បាំង​នូវ​បទល្មើស​ល្បែងស៊ីសង ក្នុង​មូលដ្ឋាន ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​វា​មិន​ល្អទេ​ – CEN