ចេះ​ឱបក្រសោប​កូន​បែបនេះ ទើប​ជា​ម្ដាយ​ល្អ​ (វីដេអូ) – CEN