ចាប់​បាន​ឃាតករ​ជា​ប្រុស​ស្នេហ៍ ករណី​ឃាតកម្ម​រឹត​ក​សម្លាប់ ស្រី​ស្នេហ៍​ដែល​មាន​ប្ដី​ហើយ ក្នុងផ្ទះ​សំណាក់​រំ​ចង់ អ្នក​លឿង​ត្រើយ​ខាងកើត​ – CEN