វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ផលិតផល​សម្គាល់​ទីតាំង​ភូមិសាស្ត្រ​ជា​ផ្លូវការ សម្រាប់​ផ​លលិត​ផល​ស្ករត្នោត​កំពង់ស្ពឺ – CEN