អ្នក​ចែកចាយ និង​អ្នកប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន​ចំនួន ១០ នាក់ ត្រូវបាន​កម្លាំង​ការិយាល័យ​ជំនាញ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ឃាត់ខ្លួន – CEN