ក្រោយ​សង្គ្រាម​ពាណិជ​កម្ម​ក្តៅ​ខ្លាំង លោក​ត្រាំ ប្រកាស​ថា​នឹង​ជួប​ផ្ទាល់​ជាមួយ​មេដឹកនាំ​ចិន​នៅ​ខែក្រោយ​ – CEN