ប្រធាន​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ៖ ៤​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១៩ នេះ មាន​អ្នកជំងឺ​មក​ព្យាបាល​ជំងឺ​ច្រើនជាង​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN