សម្តេច ហេង សំរិន ៖ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​-​នេ​ប៉ាល់ ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN