ក្មេង​ទំនើង​មួយក្រុម​ព្រួត​គ្នា​វាយ​បុរស​ស្លាប់ – CEN