កូរ៉េខាងជើង​ទាមទា​រអា​មេ​រិច​ឲ្យ​ប្រគល់​កប៉ាល់​ដឹក​ទំនិញ​មក​ខ្លួន​វិញ​ – CEN