ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ចោទ​ចិន​ថា ៖ ​បាន​ធ្វើឲ្យ​ខូច​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជក​ម្ម នៅពេល​វា​ជិត​បាន​សម្រេច​ – CEN