បាត់​កូនស្រី តាម​រក​ឃើញ​កំពុង​រួមរ័ក​ជាមួយ​សង្សារ​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ជួល ម្តាយ​ប្តឹង​នគរបាល​ឲ្យ​ឃាត់ខ្លួន​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​ – CEN