សម្តេច​តេជោ ប្រកាស​ពី​​ដំណឹង​សន្តិសុខ​ជាតិ​បន្ទាន់​មួយ ដែល​ក្រុមហ៊ុន GCG Asia យក​ឈ្មោះ​សម្តេច​ទៅប្រើ​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ – CEN