កម្ពុជា​បញ្ជូន​កងកម្លាំង ចំនួន​ពីរ​កង ទៅ​បំពេញ​បេសកកម្ម នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ម៉ាលី ទោះបី​ការបំពេញ​បេសកកម្ម​នេះ អាច​ជួបប្រទះ​ការរីក​រាលដាល​នៃ​អំពើហិង្សា​ – CEN