សម្តេច​ទៀ បាញ់​៖ កម្ពុជា​អាច​រក្សា​សន្តិភាព​បាន​គង់វង្ស និង​បន្ត​អភិវឌ្ឍ​លើ​គ្រប់​វិស័យ ហើយ​បងប្អូន​កុំចូលរួម​ប៉ុនប៉ង​ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN