អ្នកបើកបរ​យានយន្ត​ត្រី​ចក្រយានយន្ត ទោចក្រយានយន្ត​សណ្ដោង​រ៉ឺម៉ក ត្រូវ​រៀន​ពី​ច្បាប់​ចរាច​រណ៍ និង​ប្រឡង​យក​ប័ណ្ណបើកបរ​ – CEN