ក្រសួង​ធនធានទឹក​ប្រកាសថា លិខិតអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ ប៉ែន ​លឹម សាងសង់រ​បាំង​ច្រាំ​ងទន្លេមេគង្គ​ក្នុង​រូបមន្ត “​យក​កន្លែង​ចិញ្ចឹម​ទន្លេ​” ជា​លិខិត​ក្លែងក្លាយ​ – CEN