រឿង​ស្នេហា​របស់កញ្ញា ពៅ ចាន់​រ៉ូ​ហ្សេ​ត កំពុងមាន​ការចាប់អារម្មណ៍​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ – CEN