ម្ចាស់​ទុក​ម៉ូតូ​ចោល ឆ្ងាយ​ពី​ខ្លួន រួច​ទៅជៀ​ជ័រកៅស៊ូ ត្រូវ​ចោរលួច – CEN