ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ ស្លាប់​ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ នៅ​ស្រុក​កោះកុង​ – CEN