ព្រឹកស្អែក​នេះ​, ប្រជាពលរដ្ឋ ១០​សហគមន៍ មាន​គ្នា​៣០០​នាក់ នឹង​ជួបជុំគ្នា​នៅ​មុខ​សាលាខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដើម្បី​ស្នើ​ជួប​អភិបាលខេត្ត​! – CEN