កងកម្លាំង​អាវុធហត្ថ​ត្រូវ​បន្ត​អនុវត្តន៍​ឲ្យបាន​ម៉ឺងម៉ាត់​នូវ​រាល់បទបញ្ជា​របស់​ថ្នាក់លើ​ – CEN