ក្រសួង​អប់រំ កំពុង​ស្វែងរក​ម្ចាស់​គណនី Facebook មួយ ដែល​បង្ហោះ​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​ – CEN