ជនជាតិ​ជប៉ុន​ម្នាក់​សម្រាក​នៅតាម​ចិញ្ចើមផ្លូវ ដោយសារ​បាត់​កាបូប​ដែលមាន​កាត​ធនាគារ ទើប​គ្មាន​លុយ​ចាយ​ – CEN