ពេល​ដែល​ធម្មជាតិ​តប​ត​មក​វិញ ​គឺ​រាប​គ្មាន​សល់​ (វីដេអូ) – CEN