មន្ត្រីយោធាម្នាក់ ប្រើ​កាំភ្លើង​អាកា​បាញ់សម្លាប់ខ្លួន​ឯង​ នៅ​ក្នុង​ឃ្លាំងដាក់អាវុធកងពលតូចលេខ ៥៣ – CEN