នារី​ស្រស់​ស្អាត​ម្នាក់​ដួល​ស្លាប់ ក្នុង​កំឡុង​ពេល​រត់​ម៉ា​រ៉ា​តុង​នៅ​អា​មេ​រិច​ – CEN