តារាចម្រៀង លោក ចាន់ សម័យ ទទួល​បាន​ផ្ទះ​ពី​សម្តេច​កិត្តិ​ព្រឹទ្ធ​បណ្ឌិត​ – CEN