រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ស្នើ​ឲ្យ​អគ្គនាយកដ្ឋាន ផ្ញើ​ឈ្មោះ និង​រូបថត មន្ត្រី​ដែល​មិន​មក​ធ្វើការ​ចាំ​បើក​ប្រាក់ខែ ដើម្បី​លោក​បង្ហោះ​លើ​ហ្វេ​សប៊ុក​ – CEN