គម្រោង​ដាំ​ស្មៅ​ចំណី Sorghum Silage តាម​ខ្សែចង្វាក់​គ្រឿងចក្រ​ទាំងស្រុង​ – CEN