គោ​ឧសភរាជ បរិភោគ​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិ​ពោត ស្រូវ និង​សណ្តែក ដោយឡែក​ល្ង ស្មៅ ស្រា និង​ទឹក គោ​មិន​បរិភោគ​ – CEN