គណនី Facebook Hang Hing យក​រូប នាយ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ ហ៊ីង ប៊ុន​ហៀ​ង ទៅប្រើ​ប្រាស់​វាយប្រហារ រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN