លោក ស ថេត បដិសេធ​ចំពោះ​សារព័ត៌មាន ដែល​ចុះផ្សាយ​ថា ​ស្នងការ​ក្រុង មាន​បំណង​បង្កើត​ក្រុម​កុម្ម៉ង់ដូ​ថ្មី – CEN