យ៉ាងម៉េច​ក៏​មាន​ដែរ ៨ ​អង្គុប​ដាក់​ចាប់​កណ្ដុរ សាហាវ​បំផុត​ គឺ​ចាប់​ដោយ​ខ្ទះ​ដាក់​ប្រេងឆា​!! (វីដេអូ) – CEN