ប្រជាពលរដ្ឋ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ព្រួយបារម្ភ​អំពី​បទ​គ្រឿងញៀន ធ្វើ​ចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃ​! – CEN